Privacyverklaring

Koedooder streeft ernaar om de privacy te respecteren van onze werknemers, klanten, leveranciers en andere derde partijen waarmee wij samenwerken. Door transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, creëren wij meer vertrouwen. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Koedooder, al onze werknemers en alle derden die diensten voor of namens ons verlenen, uitsluitend die persoonsgegevens verzamelen en verwerken die vereist zijn op grond van wet- en regelgeving of nodig zijn voor legitieme organisatorische doeleinden.